Bågenpaket

9500 kr11900 kr

Det är roligt att lära sig läsa och skriva! Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.

Bågen är vetenskapligt förankrad och bygger vidare när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom Bornholmsmodellen. Bågen används i förskoleklass, grundskolan åk 1, anpassade grundskolan samt av äldre elever med särskilda behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Bågen. Varje elev arbetar på sin nivå och har ett protokoll där övningarna är märkta med svårighetsgrad och innehåll. Därmed kan nybörjare och läsare använda olika delar av samma läromedel.

Bågen övar bokstavsljud och form, avkodning, läsförståelse, ordförståelse, ordbildning och eget skrivande. För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material.  Läs mer under Beskrivning nedan.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

För att aktivera flera sinnen innehåller Bågenpaketet olika typer av material:

  • Arbetsblad
  • Bågenböcker, en serie med 7 elevhäften till varje elev
  • Bågens Miniböcker, 12 lättlästa ljudenliga små historier
  • Laborativa övningar

De laborativa övningarna utförs ofta i par eller liten grupp. En klassuppsättning Bågenböcker (30 x 7 delar) och elevpärmar (30 st) ingår i Bågenpaketet. Eleven bygger upp sin egen lärobok i svenska, genom att välja skrivövningar utifrån Bågens protokoll och samla sidorna i sin elevpärm.

Till de senare delarna av Bågen finns även några digitala lärspel som övar alfabetisk ordning (Alfakungen) samt vokal och konsonant (Tivoli). 1 årsabonnemang med 10 samtidiga licenser ingår i Bågenpaketet.

Tips! För läraren finns en inspirerande webbkurs med teori och handfast metodik, för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.

Bågen är ett innehållsrikt läromedel som kan användas av många elever i flera år. Prisexempel: Om man slår ut inköpet av ett omonterat Bågenpaket på 5 år för användning i en klass, blir kostnaden 41 kr/elev exkl. Bågenböcker (63 kr/elev) och elevpärmar (49 kr/elev).

Bågen ver. 2022 är skriven i en ny version av Skolstil som har liten krok på lilla L, vilket gör det lättare att skilja på stora I, lilla L och siffran 1. Typsnittet liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden. En annan nyhet i Bågen ver.2022 är att eleven får visuella anvisningar hur man skriver bokstäver i övningarna ”Spåra” och ”Skriva” i Bågenboken.

Författarteam: Iréne Hedlund, Caroline Rodhe-Wallström
Tecknare: Iréne Hedlund

Ytterligare information

Välj till montering

Omonterad, Monterad

Du kanske också gillar …