Bågenpaket

8500 kr10900 kr

Det är roligt att lära sig läsa och skriva! Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.

Bågen är vetenskapligt förankrad och bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Bågen används i både special- och klassundervisning och är avsedd för förskoleklass / åk 1. Även äldre elever kan använda Bågen t.ex. inom anpassade grundskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Bågen. Varje elev arbetar på sin nivå och har ett protokoll där övningarna är märkta med svårighetsgrad och innehåll. Därmed kan nybörjare och läsare använda olika delar av samma läromedel.

Bågen övar bokstavsljud och form, avkodning, läsförståelse, ordförståelse, ordbildning och eget skrivande. För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material.  Läs mer under Beskrivning nedan.

Bågen är ett innehållsrikt läromedel som kan användas av många elever i flera år.
Prisexempel: Om man använder ett omonterat Bågenpaket i en klass och slår ut inköpet på 5 år blir kostnaden ca 48 kr/elev exkl. nya Bågenböcker som är det enda som förbrukas (ca 63 kr/elev).

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

För att aktivera flera sinnen innehåller Bågenpaketet olika typer av material:

  • laborativa övningar
  • arbetsblad
  • Bågenboken, en serie med 7 elevhäften (till 20 elever)
  • Bågens Miniböcker, 12 lättlästa små historier
  • Digitala lärspel: Alfakungen och Tivoli

De laborativa övningarna utförs ofta i par eller liten grupp.

Tips! Till Bågen finns en inspirerande webbkurs med teori och handfast metodik, för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.

Bågen ver. 2022 är skriven i en ny version av Skolstil som har liten krok på lilla L, vilket gör det lättare att skilja på stora I, lilla L och siffran 1. Typsnittet liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden. En annan nyhet i Bågen ver.2022 är att eleven får visuella anvisningar hur man skriver bokstäver i övningarna ”Spåra” och ”Skriva” i Bågenboken.

Ytterligare information

Välj till montering

Omonterad, Monterad

Du kanske också gillar …