Tre Läsvärldar paket

Tre Läsvärldar är ett innehållsrikt läromedel som utvecklar avkodning samt ord- och läsförståelse. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en hel bok själv. De inspirerande historierna följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder för att återberätta historien.

Tre Läsvärldar Fantasy

Tre Läsvärldar Fantasy är ett läromedel för äldre elever som behöver utveckla sin avkodning och läsförståelse.

Tre Läsvärldar

Tillbehör