Pilen

Pilen är ett läromedel i svenska i första hand för grundskolan men används även inom anpassade grundskolan, gymnasieskolan och vuxenundervisning för elever med speciella behov.

Pilenmodellen gör det lätt för läraren att individualisera och utgå från varje elevs förutsättningar. Detta möjliggör utveckling för alla typer av elever, t.ex. elever med särskilda behov och andraspråkselever, men även elever som behöver utmaningar. I grunden finns en genomtänkt pedagogisk struktur och en tydlig progression, vilket ger trygghet för både lärare och elever.

Eleven utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift. Följande ingår: ordförståelse, språklära, stavning, ordbildning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse. Utgångspunkten är en ordbank med ca 25 000 ord som är sorterade efter svårighetsgrad i stavning.

För läraren anordnar vi kurser som kombinerar ämnesteori och väl genomtänkt metodik.  Beställning av Pilenmaterial förutsätter att någon på skolan har gått tillhörande metodikkurs. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassan.


Pilen steg 1

Pilen steg 2-3

Pilen steg 2-5

Pilen steg 4-5

Pilen steg 6-8