Pilen 2-5

Pilen 2-5 är avsedd för klass- och specialundervisning åk 3-5 i grundskolan, men används även inom anpassade grundskolan samt av äldre elever med särskilda behov (läs- och skrivsvårigheter, Sv2 m.m.).

Pilenmodellen är en arbetsmetod i svenska, där eleverna utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift.

Visar alla 23 resultat

Visar alla 23 resultat