Ljudenliga böcker

Bågens Miniböcker
Bågens Miniböcker är en serie med 12 ljudenliga böcker skrivna av Bodil
Jönsson.  Syftet är att nybörjare ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok
alldeles själv. Läs mer.
Tre Läsvärldar nivå 1
Nivå 1 av Tre Läsvärldar innehåller ljudenliga ord med varannan
vokal och konsonant. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna
läsa en hel bok själv. Elevens läsförståelse följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar. Läs mer.
Tre Läsvärldar nivå 2
På nivå 2 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som börjar på två
konsonanter enligt en genomtänkt plan i tre delnivåer. Dessutom införs
några ordbilder. Läs mer. 
Tre Läsvärldar nivå 2-3
Här kan du beställa Tre Läsvärldar nivå 2 och 3 tillsammans.
De utspelar sig i samma världar.
Tre Läsvärldar nivå 3
Sex nya böcker som är en fortsättning på världarna i nivå 2. På nivå 3 utökas
ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet.
Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression. Läs mer.
Tre Läsvärldar paket
Här ar vi samlat olika kompletta paket, med böcker, arbetsblad och laborativa
övningar. Tips! Beställ monterat om du vill spara tid.