Tre Läsvärldar

Tre Läsvärldar är ett innehållsrikt läromedel som utvecklar avkodning och ord- och läsförståelse. De inspirerande historierna följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder för att återberätta historien.

Tre Läsvärldar riktar sig mot elever i grundskolan Fk – åk 3 och anpassade grundskolan, medan Tre Läsvärldar Fantasy riktar sig mot grundskolan åk 3-9 samt anpassade grundskolan/gymnasieskolan.


Tre Läsvärldar Fantasy
Tre Läsvärldar Fantasy nivå 1
Tre Läsvärldar Fantasy nivå 1 innehåller ljudenliga ord med varannan
vokal och konsonant samt några vanliga ordbilder. Syftet är att äldre elever
ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en hel bok själva och känna igen sig
i vardagsnära situationer. Elevens ord- och läsförståelse följs upp med samtal,
arbetsblad och laborativa övningar. 
Tre Läsvärldar Fantasy nivå 2
På nivå 2 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som börjar på två
konsonanter enligt en genomtänkt plan i tre delnivåer. Dessutom införs
några ordbilder.
Tre Läsvärldar Fantasy nivå 3
På nivå 3 utökas ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet.
Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression.
Tre Läsvärldar paket
Här har vi samlat olika kompletta paket, med böcker, arbetsblad och laborativa
övningar. Tips! Beställ monterat om du vill spara tid.
Tre Läsvärldar nivå 1
Nivå 1 av Tre Läsvärldar innehåller ljudenliga ord med varannan
vokal och konsonant. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna
läsa en hel bok själv. Elevens läsförståelse följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar.
Tre Läsvärldar nivå 2
På nivå 2 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som börjar på två
konsonanter enligt en genomtänkt plan i tre delnivåer. Dessutom införs
några ordbilder.
Tre Läsvärldar nivå 2-3
Här kan du beställa Tre Läsvärldar nivå 2 och 3 tillsammans.
De utspelar sig i samma världar.
Tre Läsvärldar nivå 3
Sex nya böcker som är en fortsättning på världarna i nivå 2. På nivå 3 utökas
ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet.
Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression.