Bågen

Bågen vill att det ska vara roligt att lära sig läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.

Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordförståelse, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande. Bågen är avsedd för förskoleklass/åk 1, när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom Bornholmsmodellen.

Visar alla 28 resultat

Visar alla 28 resultat