Bågen

Det är roligt att lära sig läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden. Bågen är vetenskapligt förankrad och bygger vidare på Bornholmsmodellen. Bågen används i förskoleklass, grundskolan åk 1, anpassade grundskolan samt av äldre elever med särskilda behov.

Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ord- och läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande. För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material. Läs mer om Bågen.

Visar alla 27 resultat

Visar alla 27 resultat