Bågen

Det är roligt att lära sig läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden. Bågen är vetenskapligt förankrad och bygger vidare på Bornholmsmodellen.
Läs mer om Bågen här.

Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ord- och läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande. För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material.

Visar alla 26 resultat

Visar alla 26 resultat