Plugga med bilder

För dig som gillar Havsäventyret

Alfamax har deltagit i utvecklingen av Plugga med bilders läromedel Havsäventyret. En gemensam grundsyn är att det är viktigt att ha språkljuden som utgångspunkt vid läsinlärning.

Här är tips från Alfamax för dig som vill fortsätta arbeta ljudenligt:

  • Bildlådan – sortera bilder och lyssna efter språkljud
  • Bågens Miniböcker – ljudenliga böcker för elever som just har knäckt läskoden
  • Tre Läsvärldar – ljudenliga böcker med uppföljning av elevens läsförståelse

För skolor finns också

  • Bågen – läromedelspaket som övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande.
  • Alfakungen –  digitalt lärspel som övar bokstavsljud/namn samt alfabetisk ordning
  • Måltavlan 1 – digitalt lärspel som övar stavning av ljudenliga ord, ordförståelse m.m.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till flera av ovanstående läromedel.

Under hösten planerar Alfamax att ta in Havsäventyrets ljudfigurer som stöd i flera av våra digitala lärspel.

Visar alla 11 resultat

Visar alla 11 resultat