Välkommen till Alfamax webbutik!

Alfamax har under 30 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever inom anpassade grundskolan, elever med annat modersmål eller normalläsande elever som behöver utmaningar. 

Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar:  Bågen (läsinlärning), Tre Läsvärldar (lättläst för nybörjare), Pilen (svenska för åk 1-6) samt olika digitala lärspel i svenska. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel. 

Hör gärna av dig om din skola vill använda nya statsbidraget för inköp av våra läromedel.

I webbutiken finns kortfattad information i text och bild till varje produkt. Alla våra läromedel bygger på samma grundidéer. Du kan läsa mer om våra läromedel och metodikkurser på www.alfamax.se.


Bågen

Tre Läsvärldar
Webbspel
Digitala lärspel
Pilen
Pilen

Övrigt material

Svenska steg för steg