Välkommen till Alfamax nya webbutik!

Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever inom särskolan, elever med annat modersmål eller normalläsande elever som behöver utmaningar. 

Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar:  Bågen (läsinlärning), Tre Läsvärldar (lättläst för nybörjare), Pilen (svenska för åk 1-6) samt olika webbspel i svenska. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel. 

I webbutiken finns kortfattad information i text och bild till varje produkt. Alla våra läromedel bygger på samma grundidéer. Du kan läsa mer om våra läromedel och metodikkurser på www.alfamax.se.

 


Bågen

Lättlästa böcker

Pedagogiska webbspel

Pilen

Övrigt material

Svenska steg för steg