Om oss

Alfamax har under 30 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel.

Det pedagogiska upplägget, kallat Pilenmodellen, har en genomtänkt pedagogisk struktur som ger trygghet för både lärare och elever. Eleven lär med flera sinnen i olika arbetssätt och får utveckla sitt språk och sin läs- och skrivförmåga. Under Grön flik här ovan presenteras läromedel som följer konceptet, t.ex. Bågen (läsinlärning), Tre Läsvärldar (lättläst för nybörjare), Pilen (svenska för grundskolan) och olika digitala lärspel i svenska.

För läraren anordnar vi kurser som kombinerar ämnesteori och väl genomtänkt metodik, för att kunna individanpassa efter olika behov. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever inom anpassade grundskolan, elever med annat modersmål eller normalläsande elever som behöver utmaningar. Hittills har mer än 7000 lärare deltagit i våra kurser runtom i landet. Det är vi glada och stolta över.

I webbutiken finns kortfattad information i text och bild till varje produkt. Alla våra läromedel bygger på samma grundidéer. Du kan läsa mer om oss, våra läromedel, datorprogram och metodikkurser på www.alfamax.se.

Caroline Rodhe-Wallström
Alfamax AB