Tre Läsvärldar Fantasy, nivå 2 komplett

1150 kr1270 kr

Tre Läsvärldar Fantasy är ett unikt läromedel för äldre elever som behöver utveckla sin avkodning samt ord- och läsförståelse. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd. Till böckerna finns olika komponenter som uppföljning:

Till varje bok finns arbetsblad med övningar som handlar om texten och orden som eleverna har läst.

I lärarhandledningen finns innehållsrika samtalstips med olika frågor att prata vidare om. Här finns både konkreta frågor samt frågor av reflektions- och inferenskaraktär. Frågorna är uppdelade i ”Om boken”, ”Anknytning till elevens vardag” och ”Fundera mera”.

Till varje bok finns även en ask med textkort och laminerade färgbilder hämtade från böckerna. Korten kan användas på olika sätt. Exempel: Lägg en bildserie och berätta vad som händer i boken, memory, spel, dramatisering.

Läs mer och Provläs under Beskrivning nedan.

Beskrivning

Målgruppen är äldre elever som har svårt att lära sig läsa. Det kan vara elever som har en mycket långsam läsutveckling och/eller dyslexi. Det kan även vara elever med språkstörning, koncentrationsproblem samt språksvaga elever med annat modersmål än svenska.

Catarina Garälv är författare och illustratör till böckerna. Catarina har en otrolig förmåga att med ett begränsat ordförråd skapa intressanta och lättlästa ljudenligt stavade texter. Hennes inspirerande bilder och underhållande historier lockar eleverna till att vilja läsa mer. Eleverna får följa några ungdomar, som har upptäckt en annan värld med olika varelser bakom en hemlighetsfull mur i skogen.

Tre Läsvärldar Fantasy nivå 2 innehåller nio lättlästa böcker som fördelas över tre pedagogiska spår, vilket visas med olika färger på omslagen:

  • Lila spåret har ett enklare ordförråd och mer bildstöd. Bilderna innehåller detaljer för att förstärka den enkla texten och öka läsupplevelsen.
  • Grå spåret har enklare bilder som lyfter det centrala i texten. Bilderna har färre detaljer för att göra det lättare att fokusera på läsningen.
  • Bruna spåret har ett större ordförråd samt  detaljerade bilder.

Tanken med de pedagogiska spåren är att eleverna kan ha ett favoritspår där de känner sig mest trygga, men även få möjlighet att prova övriga spår för att öva mer på varje nivå och lära känna karaktärerna mer.

Grå och brunt spår har på varje uppslag en bild som anknyter till en längre text på sidan bredvid. Antalet rader ökar från 6 till 8. Lila spår har mer bildstöd och har därför en bild på varje sida med fyra rader text.

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

I Tre Läsvärldar Fantasy nivå 1 finns det endast ljudenligt stavade ord med varannan vokal och konsonant. Här på nivå 2 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som börjar på två konsonanter.  Dessutom införs några ordbilder i genomtänkt progression. Texten är stor och lättläst. Typsnittet liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden.
Se bilder och läs mer om böckerna på Alfamax webbsida.

Maria Wallström och Caroline Rodhe-Wallström är författare till uppföljningsmaterialet (arbetsblad och laborativa övningar). Samtliga i författarteamet har medverkat i lärarhandledningen.

Tre Läsvärldar Fantasy nivå 2 komplett sats innehåller: 9 häftade böcker (A5) med 16 sidor i varje, lärarhandledning, 9 kopieringsunderlag till arbetsblad samt 9 laborativa övningar.

De laborativa övningarna levereras monterade, dvs plastaskarna har lock med elevanvisningar, stansade ordbrickor, skurna laminerade färgbilder.

Du kanske också gillar …