Pilen 2-5 monterad

17200 kr20550 kr

Pilen steg 2-5 är ett roligt och innehållsrikt läromedel i svenska för klass- och specialundervisning åk 3-5 i grundskolan. Pilen kan användas av äldre elever med särskilda behov t.ex. läs- och skrivsvårigheter, Sv2. Delar av materialet kan även användas inom anpassade grundskolan. Ordförrådet är hämtat från Alfamax ordbank steg 2-5, samt tidigare steg.

Pilenmodellen gör det lätt för läraren att individanpassa och utgå från varje elevs förutsättningar. Som grund finns en genomtänkt pedagogisk struktur och en tydlig progression, vilket ger trygghet för både lärare och elever. Med Pilen kan läraren skräddarsy en lärobok som passar varje elev.

Eleven bygger upp sin egen lärobok i svenska, genom att välja skrivövningar utifrån Pilens protokoll och samla sidorna och sina lösningar i sin elevpärm. Tanken är att eleven ska få utvecklas och lyckas genom att möta relevanta övningar, i stället för att ha en bok där sidor lämnas tomma, då de är på fel nivå.

Pilen innehåller olika typer av övningar för att aktivera flera sinnen:

  • Läs- och skrivövningar
  • Digitala lärspel
  • Laborativa övningar

Läs mer under Beskrivning.

Alla elever har tillgång till Pilens digitala lärspel som finns i Alfamax Läroportal, men antalet samtidiga licenser avgör hur många som kan använda varje spelpaket samtidigt.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Beskrivning

Pilenmodellen är en arbetsmetod i svenska, där eleverna utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift. Följande moment ingår: ordförståelse, språklära, stavning, ordbildning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse.

Pilen kan beställas av skolor där någon lärare har gått metodikkurs.

Pilen är en investering som kan användas av många elever i flera år. Prisexempel: Om man slår ut inköpet av ett monterat Pilen 2-5 på 5 år för användning i en klass, blir kostnaden från 105 kr per elev och år exkl. elevpärmar (49 kr/elev), som är det enda som behöver beställas utöver nya digitala licenser. En klassuppsättning elevpärmar (30 st) ingår i Pilenpaketet.

Författarteam: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin, Maria Wallström
Tecknare: Torben Freytag, Iréne Hedlund m.fl.

Ytterligare information

Välj antal licenser av varje spelpaket, 12 mån. abonnemang:

1 samtidig licens, 2 samtidiga licenser, 5 samtidiga licenser, 10 samtidiga licenser, 20 samtidiga licenser, 30 samtidiga licenser

Du kanske också gillar …