Tre Läsvärldar Fantasy, nivå 1 boksats med arbetsblad

850 kr ( 901 kr ink. moms )

Tre Läsvärldar Fantasy är ett unikt läromedel för äldre elever som behöver utveckla sin avkodning samt ord- och läsförståelse. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd. Till böckerna finns olika komponenter som uppföljning:

Till varje bok finns arbetsblad med övningar som handlar om texten och orden som eleverna har läst.

I lärarhandledningen finns innehållsrika samtalstips med olika frågor att prata vidare om. Här finns både konkreta frågor samt frågor av reflektions- och inferenskaraktär. Frågorna är uppdelade i ”Om boken”, ”Anknytning till elevens vardag” och ”Fundera mera”.

Tips! Beställ komplett sats om du även vill ha laborativa övningar med text- och bildkort för att återberätta historien etc.

Läs mer och Provläs under Beskrivning nedan.

Artikelnr: TLVF1-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Målgruppen är äldre elever som har svårt att lära sig läsa. Det kan vara elever som har svårigheter att knäcka koden, har en mycket långsam läsutveckling och/eller dyslexi. Det kan även vara elever med språkstörning, koncentrationsproblem samt språksvaga elever med annat modersmål än svenska.

Catarina Garälv är författare och illustratör till böckerna. Hennes inspirerande bilder och underhållande historier lockar eleverna till att vilja läsa mer. Eleverna får följa några ungdomar, som upptäcker en annan värld med olika varelser bakom en hemlighetsfull mur i skogen.  Böckerna ger både läsupplevelser och tillfällen att samtala om viktiga frågor i vardagen.

Tre Läsvärldar Fantasy nivå 1 innehåller tolv lättlästa böcker som fördelas över tre pedagogiska spår, vilket visas med olika färger på omslagen:

  • Lila spåret har enklare ordförråd och en mindre textmängd. Bilderna innehåller detaljer för att förstärka den enkla texten och öka läsupplevelsen.
  • Grå spåret har enklare bilder som lyfter det centrala i texten. Bilderna har färre detaljer för att göra det lättare att fokusera på läsningen.
  • Bruna spåret har ett större ordförråd samt  detaljerade bilder.

Tanken med de pedagogiska spåren är att eleverna kan ha ett favoritspår där de känner sig mest trygga, men även få möjlighet att prova övriga spår för att öva mer på varje nivå och lära känna karaktärerna mer.  De två första böckerna i bruna spåret och lila spåret är serieinspirerade med pratbubblor, för att locka in läsovana elever in i böckernas värld. De får då möta korta texter utan att det ser barnsligt ut. Se bilder och läs mer om böckerna på Alfamax webbsida.

I Tre Läsvärldar Fantasy nivå 1 är alla ord ljudenligt stavade med varannan vokal och varannan konsonant.  Dessutom införs några ordbilder i genomtänkt progression. Texten är stor och lättläst. Typsnittet liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden.  Antalet rader ökar från en till fyra per sida.

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)
Fel mål
Var är vi
Du är en tok
Leta bo
Våra ledare

Maria Wallström och Caroline Rodhe-Wallström är författare till arbetsbladen. Samtliga i författarteamet har medverkat i lärarhandledningen.

Bokpaketet innehåller 12 häftade böcker (A5) med 16 sidor i varje, lärarhandledning och 12 kopieringsunderlag till arbetsblad.

Du kanske också gillar …